Metabo Επίσημη Αντιπροσωπεία Κύπρου Τηλ.: 25 25 21 00

Όροι χρήσης
Αυτή η υπηρεσία πληροφοριών και επικοινωνίας παρέχεται από τη Metabowerke
GmbH (Metabo), Τ.Θ. 1229, D-72602 Nürtingen.
Για να χρησιμοποιήσετε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, προϋποθέτει ότι αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης:


Copyright - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου που δημοσιεύεται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο (κείμενο, εικόνες, γραφικά, σχέδια, ηλεκτρονική σχεδίαση) προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να παραλλαχθεί ή να διαβιβαστεί σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση της Metabo. Ειδικά, απαγορεύεται η αντιγραφή, μετάφραση, αποθήκευση και επεξεργασία σε άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
Κάποιες ιστοσελίδες περιέχουν εικόνες, κείμενο ή ηλεκτρονική σχεδίαση που προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων.

Λογότυπα
Εάν δεν έχει διευκρινιστεί το αντίθετο, όλα τα λογότυπα αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά σήματα της Metabo. Συγκεκριμένα, τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αναφέρονται στην εταιρία της Metabo.

Τα λογότυπα και τα σχέδια που εμφανίζονται σε αυτές τις ιστοσελίδες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Metabowerke GmbH, Γερμανία.


Αποποίηση ευθύνης
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αύτον το διαδικτυακό τόπο είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και αληθείς. Παρόλα αυτά,δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την αξιοπιστία και πληρότητα των πληροφοριών.
Έτσι, η Metabo αποποιείται την ευθύνη για τυχόν προβλήματα που πιθανόν να προκληθούν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των πληροφοριών αυτού του διαδικτυακού τόπου.
Η Metabo ευθύνεται μόνο για ζημίες σχετικές με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας διαδικτύου, που προκλήθηκαν σκόπιμα ή λόγω αμέλειας.
Στην περίπτωση που ευθύνεται ένας αντιπρόσωπος πωλήσεων της εταιρίας και οι ζημίες προκλήθηκαν σκόπιμα ή από αμέλεια, η ευθύνη της Metabo περιορίζεται για τις ζημίες που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, εφόσον δεν οφείλονται σε μη προβλεπόμενη μεταχείρηση ήπαραβίαση των όρων του συμβολαίου. Η διαβεβαίωση αξιοπιστίας και εγγύησης της Metabo παραμένει ακλόνητη. Οι παραπάνω περιορισμοί αξιοπιστίας δεν ισχύουν για την περίπτωση ελαφρού ή θανατηφόρου τραυματισμού.


Εγκυρότητα
Οι όροι χρήσης υπόκειται στο γερμανικό νόμο excluding the UN purchase act. Το αρμόδιο δικαστήριο για διαφορές που αφορούν αυτόν το διαδικτυακό τόπο είναι στη Nürtingen.
Εάν κάποιος από τους παραπάνω όρους χρήσης σταματήσει να ισχύει, δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπολοίπων.

Πολιτική προστασίας δεδομένων

Αρχές για την προστασία δεδομένων της Metabowerke GmbH

Η Metabo (και Metabowerke GmbH) σας καλωσορίζει στο διαδικτυακό τόπο της Metabo και σας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον σας για την εταιρία και τα προϊόντα της.

Η προστασία των δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελούν κομμάτι της πολιτικής της εταιρίας μας. Η Metabo λαμβάνει σοβαρά υπόψη της το καθήκον της προστασίας των δεδομένων. Ο διαδικτυακός μας τόπος είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε να ζητούνται και να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατό λιγότερα προσωπικά στοιχεία από τους πελάτες μας.

Επισημαίνουμε ότι αυτές τις αρχές προστασίας δεδομένων μπορείτε να τις εκτυπώσετε για να τις διαβάσετε αργότερα ή να τις κρατήσετε στο αρχείο σας.  

Ζήτηση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών στοιχείων

H Metabo συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία σύμφωνα με τις αρχές προστασίας απορρήτου και ύστερα από την εξασφάλιση της άδειας του εκάστοτε πελάτη.   Όταν επισκέπτεστε το διαδικτυακό μας τόπο, για καθαρά τεχνικούς λόγους, αποθηκεύουμε το όνομα του παροχέα υπηρεσιών Διαδικτύου, τη σελίδα από την οποία είχατε πρόσβαση στο διαδικτυακό μας τόπο, τις σελίδες της Metabo που είδατε, καθώς και την ημερομηνία και ώρα επίσκεψης. Θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες αργότερα όταν πλέον δεν θα τις χρειαζόμαστε.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε άλλες προσωπικές πληροφορίες μόνο εφόσον μας δώσετε την άδεια, π.χ. σε μία εγγραφή, έρευνα ή συμβόλαιο.

Διαγράφουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μετά την ολοκλήρωση και λήξη του συμβολαίου. Εκτός από τις προσωπικές πληροφορίες, που πρέπει να διατηρηθούν για κάποιο διάστημα για νομικούς λόγους. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες κλειδώνονται.

Επεξεργασία (ιδιαίτερα προώθηση) και χρήση των προσωπικών στοιχείων (για συγκεκριμένο σκοπό)


Η Metabo επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τις προσωπικά σας πληροφορίες μόνο για πεδίο που ζητούνται, ανεξάρτητα αν αναφέρονται στην τεχνική διαχείρηση του διαδικτυακού τόπου ή σε ατομικά στοιχεία.

Χωρίς την άδειά σας, δεν θα προωθήσουμε τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους.

Ασφάλεια

Η Metabo λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διαφυλάξει τις προσωπικές σας πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κατάχρηση, απώλεια, καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση.

Αυτά τα μέτρα ασφαλείας βελτιώνονται συνέχεια σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

Εσείς αποφασίζετε

Επίσης, συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τη συνδρομή του ενημερωτικού εντύπου μας, για διαγωνισμούς ή έρευνες προϊόντων, εφόσον αυτά τα στοιχεία χρειάζονται για την πραγματοποίηση της σχετικής δραστηριότητας. Η συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες είναι εθελοντική. Όσον αφορά τη συνδρομή του ενημερωτικού μας εντύπου, η Metabo αποθηκεύει και χρησιμοποιεί το E-mail που χρειάζεται για την αποστολή του εντύπου. Μπορείτε να ζητήσετε τη διακοπή της συνδρομής ανα πάσα στιγμή.

Τότε διαγράφεται αμέσως το E-mail σας. Η διακοπή της συνδρομής γίνεται αμέσως όταν εσείς το αποφασίσετε. Για τους διαγωνισμούς συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία που είναι απόλυτως αναγκαία για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών. Αυτά είναι το όνομα, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το E-mail σας για να σας ενημερώσουμε για τους όρους του διαγωνισμού και να σας στείλουμε το δώρο σας. Για τις ανάγκες αποστολής των δώρων μεταβιβάζουμε τις αναγκαίες πληροφορίες στην εταιρία που είναι υπεύθυνη για την αποστολή. Τα στοιχεία σας διαγράφονται όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και σας αποσταλεί το δώρο. Για τις έρευνες προϊόντων συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες.

Εάν δεν επιθυμείτε πλεόν να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία μπορείτε να μας ενημερώσετε ανα πάσα στιγμή. Θα διαγράψουμε αμέσως τα σχετικά στοιχεία.

Μπορείτε να μας γνωστοποιήσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας στέλνοντας ένα E-mail στο info@metabo.de, τηλεφωνόντας στο +49(0)7022/72-0, στέλνοντας ένα γράμμα στη διεύθυνσή μας ή τέλος στέλνοντας ένα φαξ στο +49(0)7022/722595.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις σελίδες που εισάγατε τα στοιχεία σας.

Δικαίωμα ενημέρωσης

Είστε εξουσιοδοτημένοι να μάθετε οποιαδήποτε στιγμή δωρεάν ποιά προσωπικά σας στοιχεία διατηρούμε. Μπορείτε να μας γνωστοποιήσετε αυτή την επιθυμία στέλνοντας ένα E-mail στοinfo@metabo.de, τηλεφωνόντας στο +49(0)7022/72-0, στέλνοντας ένα γράμμα στη διεύθυνσή μας ή τέλος στέλνοντας ένα φαξ στο +49(0)7022/722595.
 

Επικοινωνία

Για παράπονα και σχόλια σχετικά με τη διαχείρηση των προσωπικών σας στοιχείων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων. Επίσης, θα χαρούμε να λάβουμε οποιαδήποτε πρόταση έχετε να μας κάνετε.

Παρόλες τις προσπάθειές μας για τη διατηρήση της ορθότητας των στοιχείων σας, σε περίπτωση που κάποια πληροφορία είναι εσφαλμένη θα τη διορθώσουμε ύστερα από παρότρυνσή σας.
 

Υπεύθυνος για την προστασία δεδομένων της Metabowerke GmbH

Metabowerke GmbH
Volker König
Τ.Θ. 1229
D-72602 Nürtingen


Ανεξάρτητοι διαδικτυακοί τόποι

Οι ιστοσελίδες της Metabo μπορεί να περιέχουν συνδέσμους για άλλες ιστοσελίδες,
αυτή η δήλωση για την προστασία δεδομένων δεν ισχύει και για τις άλλες ιστοσελίδες.